Anmälan för samråd. Handbok 2001:6.

Handbok 2001:6. ISBN 91-620-6228-X.

Sidor
54
Utgiven
2001-12
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-6228-X

Bestämmelser om anmälan för samråd för verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Handboken omfattar alla verksamheter och åtgärder enligt 12 kap. 6§ miljöbalken utom skogsbruksåtgärder.