Tillsyn över producentansvaret för förpackningar och returpapper. Handbok 2005:4.

Handbok enligt producentansvarsförordningarna (SFS 1997:185 och SFS 1994:1205). ISBN 91-620-0139-6.

Sidor
48
Utgiven
2005-10
Pris
118,00 kr. (exkl moms)
125,08 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-0139-6

Handbok enligt producentansvarsförordningarna (SFS 1997:185 och SFS 1994:1205)

Handboken omfattar producentansvar både för förpackningar och för returpapper och är upplagd på följande sätt:

 • Det här säger förordningarna (kapitel 2)
 • Materialbolag och friåkare - så är producentansvaret utformat (kapitel 3)
 • Så utövar du tillsyn (kapitel 4)
  Identifiera producenterna
  Samla in information
  Producentens samråd med kommunen
  Följ upp och utvärdera
  Genomför åtgärder
  Löpande uppföljning
 • Sanktioner (kapitel 5)
 • Avgifter (kapitel 6)

- - -

Beställtryck, ej rabatt.