Natura 2000 i Sverige, Handbok med allmänna råd. Handbok 2003:9.

Handbok med allmänna råd. ISBN: 91-620-0131-0

Sidor
87
Utgiven
2004-01
Pris
136,00 kr. (exkl moms)
144,16 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-0131-0

Så här bör Natura 2000-områden hanteras. Handboken beskriver lämpliga bevarandeåtgärder och hur tillståndsprövningen går till. Den är avsedd för länsstyrelser och andra myndigheter samt intresseorganisationer.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.