Natura 2000 i Sverige, Handbok med allmänna råd. Handbok 2003:9.

Handbok med allmänna råd. ISBN: 91-620-0131-0