Gotska Sandön Nationalpark

Skötselplan med föreskrifter om nationalparken. ISBN: 91-620-0044-6