Råd inom Naturvårdsverket

Inom Naturvårdsverket finns två råd inrättade, Tillsyns- och föreskriftsrådet samt Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017Sidansvarig: Berit Oscarsson