Beskrivningar av avdelningar och enheter

Naturvårdsverkets organisationen består av nio avdelningar med sammanlagt 36 enheter. Nedan är beskrivningar av samtliga enheter.

Sidan senast uppdaterad: 25 september 2017Sidansvarig: Berit Oscarsson