Organisation

Naturvårdsverkets organisation består av tre avdelningar som ansvarar för verksamheten och en stödavdelning. Generaldirektören har en stab och två strategiska funktioner som stöd för att leda myndigheten.