Naturvårdsverkets femtioåriga historia

Genom åren har Naturvårdsverket samordnat och drivit miljöarbetet i Sverige och internationellt tillsammans med andra. Här är ett urval av de aktiviteter vi genomfört. Materialet togs fram i samband med Naturvårdsverkets femtioårsjubileum 2017.