Behandling av personuppgifter i visselblåsarfunktionen

Om personuppgifter lämnas genom visselblåsarfunktionen kommer de att hanteras på följande sätt.

Sidan senast uppdaterad: 14 februari 2018Sidansvarig: Anna Dixelius