Behandling av personuppgifter i visselblåsarfunktionen

Om personuppgifter lämnas genom visselblåsarfunktionen kommer de att hanteras på följande sätt.

Sidan senast uppdaterad: 18 februari 2020Sidansvarig: Linn Sandmark