Regleringsbrev för 2017

Regleringsbrev beslutas av regeringen inför varje nytt budgetår. Vid behov kan också ändringar under pågående budgetår beslutas.

Sidan senast uppdaterad: 28 december 2016Sidansvarig: Anna Dixelius