Naturvårdsverkets hantering av sakanslag

Naturvårdsverket fördelar statliga medel från särskilda sakanslag till länsstyrelser och andra aktörer för exempelvis åtgärder för och skydd av värdefull natur, sanering och efterbehandling av förorenade områden, klimatinvesteringar, miljöövervakning, miljöforskning och internationellt samarbete.

Sidan senast uppdaterad: 18 januari 2017Sidansvarig: Sven Barke