Finansiering

Kostnader för Naturvårdsverkets löpande verksamhet, det vill säga för personal och lokaler med mera, finansieras med ett årligt statligt så kallat förvaltningsanslag. Naturvårdsverket fördelar också statliga medel till andra aktörer.

Sidan senast uppdaterad: 7 mars 2017Sidansvarig: Christer Benktsson