Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.