Ramavtal för utrotnings- och hanteringsåtgärder av invasiva arter

En artikel i Lägesrapport Invasiva främmande arter, mars 2019