Nu är riskklassificeringen av främmande arter publicerad

En artikel i lägesrapporten Invasiva främmande arter, mars 2019