Få mårdhundar kvar i Sverige enligt Mårdhundsprojektet

En artikel i Lägesrapport Invasiva främmande arter, mars 2019