20 nya arter föreslås till EU:s förteckning

Detta är en artikel i lägesrapporten Invasiva främmande arter från mars 2019