Så arbetar Trafikverket med grön infrastruktur

Trafikverket har arbetat fram en ”förvaltningsmodell” för arbete med landskapsanpassning av infrastrukturen. I landskapsanpassning ingår natur, kultur och upplevelse. Grön infrastruktur är viktiga delar i detta arbete. Här svarar Anders Sjölund på tre frågor om Trafikverkets arbete med grön infrastruktur.