Så arbetar Svenska kraftnät med grön infrastruktur

Svenska kraftnät tycker att det är viktigt att arbeta hållbart och långsiktigt med grön infrastruktur för att öka chanserna för att nå de nationella miljömålen och för att förstärka och bevara habitat och ge förutsättningar för arter att spridas.