Så arbetar Boverket med grön infrastruktur

Boverket arbetar med att fram vägledning om ekosystemtjänster och grön infrastruktur i den byggda miljön.