Nationellt buskskikt

Med hjälp av den geografiska informationen över buskmiljöer kan vi närma oss många ekologiska frågor som vi tidigare inte kunnat besvara. Det nationella buskskiktet går att hitta på miljödataportalen.