Nationellt buskskikt

Med hjälp av den geografiska informationen över buskmiljöer kan vi närma oss mång ekologiska frågor som vi tidigare inte kunnat besvara. Den 15 oktober ska det utvecklade nationella buskskiktet vara klart.