Green Surge, ett forskningsprojekt om urban grön infrastruktur

Green Surge är ett fyraårigt forskningsprojekt, finansierat av EU:s sjunde ramprogram, om urban grön infrastruktur. I slutet av september anordandes en internationell slutkonferens för projektet i Malmö med 250 deltagare från 35 länder. Bland annat har Green Surge utvecklat en europeisk vägledning för strategisk planering av grön infrastruktur.