Lägesrapport nationellt arbete för friluftsliv

Lägesrapporten tar upp aktuella frågor och händelser inom friluftslivsarbetet. Innehållet utgår från Naturvårdsverkets uppdrag och roll.

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2020Sidansvarig: Ulrika Karlsson