Välkommen till nätverket för ekosystemtjänster!

Vi är glada för att du har valt att vara en del av nätverket för ekosystemtjänster! Nätverket är centralt i Naturvårdsverkets satsning för att sprida kunskap om värdet av ekosystemtjänster. Läs mer om vad du kan förvänta dig som medlem av nätverket nedan.