Lägesrapport om ekosystemtjänster

Naturvårdsverket publicerar fyra gånger per år en lägesrapport om ekosystemtjänster. Syftet är att sprida information om aktiviteter och material om ekosystemtjänster för att underlätta att integrera ekosystemtjänster i beslutsprocesser.

Sidan senast uppdaterad: 2 juni 2020