Informationsmejl Digitalt först – smartare miljöinformation

Naturvårdsverket publicerar regelbundet ett informationsmejl om regeringsuppdraget Smartare miljöinformation. Utskicket ska ge en bild av vad som hänt, är på gång och hur arbetet går med regeringsuppdraget.

Sidan senast uppdaterad: 3 januari 2018Sidansvarig: Anna Otmalm