Informationsmejlet Digitalt först – Smart miljöinformation

Naturvårdsverket publicerar regelbundet ett informationsmejl om Smart miljöinformation. Utskicket ska ge en bild av vad som hänt, är på gång och hur arbetet går i samverkan.

Sidan senast uppdaterad: 16 juni 2020Sidansvarig: Åsa Söderberg