World Wildlife Day - Lyssna på våra barns och ungdomars röster

World wildlife day – Världsnaturdagen – är en dag då hela världen uppmärksammar och firar den globala biodiversiteten. Vi vill öka medvetenheten kring våra vilda djur och växter och deras betydelse och unika värde. I år vill vi framför allt göra det genom barnens och de ungas perspektiv.