Sanering av förorenad mark ger utrymme för nya bostäder

Länsstyrelserna i Västra Götalands och Stockholms län får bidrag på totalt 105 miljoner kronor för att sanera förorenad mark. I de sanerade områdena kommer sedan över 500 nya bostäder att byggas.