Samråd om planerad gasledning i Östersjön inleds

Bolaget Nord Stream 2 AG planerar att dra två nya gasledningar invid de befintliga gasledningarna i Östersjön för att transportera naturgas från Ryssland till Tyskland. Nu startar samråd kring bolagets miljökonsekvensbeskrivning, enligt Esbokonventionen. Naturvårdsverket bjuder även in till informationsmöte.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Haglund, enhetschef Samhällsplaneringsenheten, 010-698 11 65, 072-386 96 75, christian.haglund@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se