Nu startar förstudien om en nationalpark i Bästeträsk på Gotland

Bästeträsk är ett unikt område med höga naturvärden. Nu ska Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland se hur området kan skyddas som nationalpark. Det inledande arbetet startar genom dialog med de som bor, verkar eller har intresse av området.

Sidan senast uppdaterad: 21 januari 2019Sidansvarig: Anneli Nivrén