Vi tillstyrker bekämpning av mygg vid Nedre Dalälven inför regeringens beslut

Översvämningsmyggorna i Nedre Dalälven är ett mycket stort problem för de närboende. Sedan 2002 har därför bekämpning av mygglarver skett med bekämpningsmedlet VectoBac G.