Vassare miljöövervakning i framtiden

– Vi står inför tre viktiga utmaningar: tackla klimatförändringarna, stoppa förlusten av biologisk mångfald och upptäcka problem som vi ännu inte känner till. Det sa Marie Björklund från Länsstyrelsen i Norrbotten när hon sammanfattade 2016 års Miljöövervakningsdagar i Kiruna.