Varg från Tivedenreviret i Jämtlands län

En DNA-analys av urinprov från varg insamlat norr om Strömsund i Jämtlands län i slutet av januari, visar att vargen härstammar från Tivedenreviret i Örebro län.