Undersökning bekräftar bilden av PFAS och växtskyddsmedel i våra vatten

Halter av högfluorerade ämnen, PFAS, som kommer från punktkällor, främst brandövningsplatser, kan vara en risk för människors hälsa och miljön. Halter av växtskyddsmedel bedöms inte utgöra en ökande risk för hälsa eller miljö i dagsläget. Det visar en undersökning som Naturvårdsverket överlämnar till regeringen idag.