Transportsystemets utveckling behöver gå i en klimatvänlig riktning

Naturvårdsverket konstaterar att Trafikverket utgår, i sitt inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen, ifrån en utveckling med klimatpåverkande utsläpp från transportsektorn som ligger långt över de nivåer som är förenliga med de klimatmål som Sverige satt upp.