Tips på åtgärder för minskat matsvinn

Matsvinnet ska till 2030 halveras i butik- och konsumentledet och minskas i alla andra led. Matsvinnet har minskat, men fler kan göra mer.