Sveriges avfallsmängder ökar fortfarande

I Sverige uppkom år 2014 totalt 167 miljoner ton avfall. Det är en ökning med över 11 miljoner ton jämfört med 2012. Det visar ny statistik som Naturvårdsverket låtit ta fram.