Stort stöd för att skydda natur

Åtta av tio instämmer helt i att det är viktigt att skydda natur. Två av tre instämmer helt eller delvis i att nationalparker och naturreservat är viktiga för deras utomhusaktiviteter. Det visar en ny undersökning som Naturvårdsverket låtit göra.