Stor satsning på värdefull natur

Anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur har förstärkts under 2016. Det innebär att många fler områden kan bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser.