Statligt bidrag till strandstädning av Bohuskusten

Det är viktigt att både städa och förebygga nedskräpning. Naturvårdsverket föreslår idag till regeringen att kommunerna får ett utökat och tydligare ansvar för att städa nedskräpade områden. Statliga medel bör anslås till strandstädning på västkusten då skräpmätningar visar att det varje år flyter i land minst lika mycket skräp till Bohuskusten som i resten av Sverige.