Sanering gör det möjligt att bygga bostäder i Sala

Sala kommun får 4,7 miljoner kronor för att kunna sanera två fastigheter som är förorenade av metaller från den sedan länge avslutade gruvan. Sala kommun är därmed först ut att få bidrag från det nya anslaget för sanering inför bostadbyggande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Helena Lindahl, biträdande avdelningschef, 010-698 12 14, anna.helena.lindahl@naturvardsverket.se

Jenny Sivars, miljöingenjör, 0224-74 74 10, Sala kommun, jenny.sivars@sala.se

Berit Oscarsson, kommunikationschef, 010-698 13 00, berit.oscarsson@naturvardsverket.se