Rekommendationer för hur användningen av brandsläckningsskum kan minska

Kemikalieinspektionen publicerar idag tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Naturvårdsverket en informationsfolder till Sveriges räddningstjänster. Foldern handlar om brandsläckningsskum och vilka miljörisker de kan medföra.