Regeringen får avgöra om myggbekämpning kan tillåtas i Forshaga kommun

Liksom tidigare år bör regeringen pröva frågan om tillåtlighet kan ges till myggbekämpning i Forshaga kommun med bekämpningsmedlet VectoBac G, anser Naturvårdsverket. Om regeringen tycker att tillåtlighet kan ges kan Naturvårdsverket fatta beslut om tillstånd för bekämpning.