Omfattande satsning på upprustning av fjälleder ökar säkerheten

Naturvårdsverket har under de två senaste åren påbörjat ett omfattande upprustningsarbete av de svenska fjällederna. I år kan det växande antalet besökare i fjällen glädjas åt många renoverade och nya broar, spänger och rastskydd. Totalt har Naturvårdsverket utökat den ordinarie underhållsbudgeten vilken nu uppgår till 17 miljoner med ytterligare 11,5 miljoner för 2016. I år fortsätter det generella upprustningsarbetet, samtidigt som en kritisk passage längs Västra leden på Kebnekaise blir säkrare och en ny utformning av skyltning av fjällederna utvecklas.