Nytt förslag till gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärende

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har tagit fram ett förslag till gemensamma riktlinjer för hur artskyddsärenden i skogsbruket ska handläggas.