Ny rapport om Tillståndet i havet: Mer vildlax i Bottenviken men ålgräset minskar i Västerhavet

Havet 2015/2016 visar på en utveckling i våra havsmiljöer med både glädjeämnen och orosmoln. Positiva nyheter är att det nu finns mer torsk i Nordsjön, mer vildlax i Bottenviken och att vitmärlan är på återmarsch i Bottenhavet. Negativt är däremot att ålgräset fortsätter att minska i Västerhavet och att plastpartiklarna återfinns i hela ekosystemet.