Nu startar förstudien om en nationalpark i Bästeträsk på Gotland

Bästeträsk är ett unikt område med höga naturvärden. Nu ska Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland se hur området kan skyddas som nationalpark. Det inledande arbetet startar genom dialog med de som bor i, verkar i eller har intresse av området.