Naturvårdsverket upphäver Länsstyrelsen i Västerbottens län beslut om licensjakt på lo

Naturvårdsverket har nu överprövat det överklagade beslutet om licensjakt på elva lon i Västerbottens län i sak. Bedömningen är att länsstyrelsen inte visat att samtliga krav i jaktförordningen för licensjakt är uppfyllda.