Naturvårdsverket överprövar länsstyrelsers beslut om skyddsjakt på skarv

Naturvårdsverket har nu överprövat fem beslut om skyddsjakt på skarv i olika län i Sverige: Stockholms län, Kalmar län, Blekinge län och Skåne län. Naturvårdsverket anser att Länsstyrelsen i Stockholms län visar att kriterierna för skyddsjakt är uppfyllda. Däremot har inte Länsstyrelsen i Kalmar respektive Blekinge län visat det i de överklagade delarna av sina beslut, enligt Naturvårdsverket. Genom överprövningsbesluten förtydligar Naturvårdsverket när man kan och inte kan besluta om skyddsjakt efter skarv.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Ek, Jurist Sektionen för art- och områdesskydd,
010-698 10 96, hanna.ek@naturvardsverket.se