Naturvårdsverket önskar synpunkter på plan om genetisk förstärkning av varg

Naturvårdsverket har tagit fram en plan för genetisk förstärkning av vargstammen. Som en del i arbetet remitterar myndigheten planen till berörda instanser för att få in synpunkter.